HallandsJul – en självklar mötesplats

Hushållningssällskapet Hallands har i över 40 år arrangerat HallandsJul – en självklar mötesplats för halländskt mat- och konsthantverk. 

Vill du ha mer information om Hushållningssällskapet Halland? Besök www.hushallningssallskapet.se eller följ oss på Facebook: www.facebook.com/HushallningssallskapetHalland

Hoppas vi ses i november 2021!